Get Adobe Flash player

patronat


Burmistrz Miasta ZąbkiStarosta Powiatu

Wołomińskiegopatroni medialnistatystyka strony


  • uświadomienie szans edukacyjnych, wynikających z korzystania przez dzieci z nowoczesnej technologii,

  • wykorzystanie różnych sposobów komunikacji w celu zwiększenia efektywności kształcenia, 

  • wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczania innowacyjnym jako skuteczniejszym źródłem przekazywania wiedzy, 

  • zaangażowanie rodziców w nowoczesny system nauczania,

  • poznanie sposobów zapobiegania zagrożeniom z sieci Internet;