Get Adobe Flash player

patronat


Burmistrz Miasta ZąbkiStarosta Powiatu

Wołomińskiegopatroni medialnistatystyka strony


Strona archiwalna

************************************************************************************************


Zapraszamy do udziału w VII Konferencji i Warsztatach

8 kwietnia 2015 roku

Szczegółowy program tu do pobraniaDrodzy Państwo,

kolejna, szósta „cyberedukacja” za nami.

Pragnę jeszcze raz wrócić do idei, która przyświeca naszym cyklicznym spotkaniom.

Oczywistym celem szkoły jest edukacja, zaś technologie są narzędziem wpierającym m.in. proces edukacyjny, sprawiającym, że nauka przebiega płynniej, efektywniej i ciekawiej.

Ale jak to w życiu bywa, zawsze są jakieś dylematy i wątpliwości. Zinformatyzowanie procesów w szkole może być celem, w takim podejściu, jak przyjmuje się rozumieć permanentne procesy – doskonalenie, dokształcanie się, rozwój.

Od kilku lat wprowadzam w szkołach nowe rozwiązania technologiczne do korzystania w dydaktyce, zarządzaniu szkołą i nie tylko.

Jednak samo wyposażenie szkoły w urządzenia oraz zapewnienie dostępu do Internetu nie sprawia, że szkoła staje się „cyfrowa”, a uczniowie i nauczyciele korzystają z tych udogodnień na co dzień. W takim procesie najważniejsza jest osobowość i mentalność nauczyciela.

Aby z sukcesem zinformatyzować procesy zachodzące w szkole należy najpierw wyobrazić sobie drogę, którą będziemy szli. Określić potrzeby, możliwości i plan działania.
Ta nasza droga ma kilka etapów, których nie da się pominąć. 

Oto one:

 • uświadomienie sobie i współpracownikom konieczności zmiany jakościowej pracy,
 • określenie potrzeb docelowych działania systemu, oszacowanie finansowe
 • pozyskanie źródeł finasowania, w tym perspektywicznych źródeł finansowania na odtworzenie systemu co 3-4 lata z uwagi na postęp technologiczny,
 • wykonanie techniczne założonego projektu,
 • wdrożenie systemu i szkolenia dla pracowników,
 • zapewnienie właściwej obsługi technicznej działania systemu,
 • ewaluacja założeń docelowych
 • i wreszcie działanie właściwe systemu (stała ewaluacja i stały proces szkoleniowy i doskonalący).

Nie wykonywałem i nie wykonuję tych czynności sam, staram się skutecznie pozyskiwać współpracowników, przyjaciół z którymi wspólnie realizujemy projekty.

Kolejne pracownie informatyczne, sieć strukturalna w gimnazjum, ogólnodostępne wi-fi, komputer w każdej klasie, tablice interaktywne, dziennik elektroniczny, biblioteka online, własne witryny i platformy edukacyjne, lekcje z wykorzystaniem e-learningu, tabletów czy pracy w „chmurze”, stają się normalnością. 

Naszymi doświadczeniami chcemy się podzielić właśnie z Państwem. Całość pracy pokazujemy w naszych cyklicznych konferencjach o „cyberedukacji”, w sposób jak najbardziej praktyczny, aby to, co jest nowe, nie pozostało tylko w sferze marzeń, ale było możliwe do osiągnięcia przez szkoły, które Państwo swoją codzienną pracą tworzą i rozwijają.

Z wyrazami szacunku,

Karol Małolepszy


____________________

Szanowni Państwo,

piąte spotkanie przeszło do historii, a my powróciliśmy do swoich codziennych spraw. Pozwolę sobie zatem na małe podsumowanie tego, co już za nami. 

Cele cyklu naszych konferencji są bardzo proste i czytelne : 

 • uświadomienie szans edukacyjnych, wynikających z korzystania przez dzieci z nowoczesnej technologii, 
 • wykorzystanie różnych sposobów komunikacji w celu zwiększenia efektywności kształcenia,
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczania innowacyjnym jako skuteczniejszym źródłem przekazywania wiedzy,
 • zaangażowanie rodziców w nowoczesny system nauczania, 
 • poznanie sposobów zapobiegania zagrożeniom z sieci Internet; 

W tle konferencji był jeszcze jeden cel: zmiana sposobu pracy szkoły i przekonanie nauczycieli o konieczności tej zmiany. Przecież to nauczyciel jest najważniejszym ogniwem procesu edukacji.

Dlatego w V edycji nacisk położyliśmy na praktyczne umiejętności nauczycieli.

Część praktyczna konferencji, najbardziej rzutująca na realizację celów, była poprzedzona wypowiedziami „białych kołnierzyków". Było to preludium do praktycznego działania. Liczba uczestników którzy w nowy sposób, czyli za pośrednictwem platformy edukacyjnej zapisali się na spotkanie, potwierdza otwartość wszystkich Państwa na inny sposób szkolenia: na chęć poznania elektronicznej rzeczywistości. Korzystanie przez Państwa z zamieszczonych na platformie plików oraz sposób zapisywania się na warsztaty poprzez Moodle, dały organizatorom potwierdzenie wyboru platformy jako przydatnego narzędzia i medium. 

Wykład gościa specjalnego Konferencji - Colina Rose, który wskazał kierunki rozwoju nowoczesnej edukacji, utwierdza nas w przekonaniu że warto zmieniać naszą oświatę. Wypowiedzi kolejnych prelegentów, dotyczące Programu Eduscience, Platformy Moodle, tabletów, tablic interaktywnych, pracy z TIK, czy programami wspierającymi pracę nauczyciela wychowawcy, wzbudzały wśród Państwa duże zaciekawienie.

Dla nas - organizatorów spotkanie z Państwem było także bezcenną lekcją w zakresie planowania kolejnych konferencji. Z dużym skupieniem obserwowaliśmy stopień zainteresowania Uczestników poszczególnymi modułami. Pozwoli nam to w przyszłości położyć nacisk na te elementy, które przyniosą Państwu jak największe korzyści. Aktywny udział uczestników w części warsztatowej był wyraźnym sygnałem dużego zapotrzebowania na praktyczne szkolenia dla nauczycieli. 

Już dzisiaj serdecznie zapraszam na kolejne edycje konferencji. Jednocześnie przypominam, że na platformie moodle, do Państwa dyspozycji zamieściliśmy materiały pokonferencyjne. Drogą elektroniczną będziemy Państwa informować o pojawieniu się nowości na naszej stronie. Zachęcamy do udziału w kursach, które będą dostępne na platformie. Proszę także o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej. Stanowi ona dla nas cenny drogowskaz do organizacji następnych spotkań. 

Z wyrazami szacunku, 

Karol Małolepszy